ฐานข้อมูลคำเรียกชื่ออาหารล้านนา


ล้านนา หรือ ดินแดน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีวัฒนธรรมการกินที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก ซึ่งคนล้านนาเรียกตามลักษณะการประกอบ คือ นึ่ง จึงเรียกว่า “ข้าวนึ่ง” คล้ายกับคนทางภาคอีสานที่บริโภคข้าวเหนียวเป็นหลักเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะข้าวเหนียวเป็นข้าวที่นึ่งแล้วสามารถเก็บไว้ได้นานตลอดทั้งวัน และให้พลังงานมากเป็นพิเศษ เนื่องจากคนล้านนาและคนอีสานส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ต้องใช้เวลาอยู่ในไร่ในนาทั้งวันตั้งแต่เช้ายันค่ำ การเตรียมข้าวไว้แต่เช้าและนำไปกินยังท้องไร่ท้องนาจึงสะดวก ประหยัดเวลา ไม่ต้องมาเตรียมแต่ละมื้อให้ยุ่งยาก กับข้าวก็เป็นพืชผัก และกุ้ง หอย ปู ปลา ที่หาได้ง่ายในนาในสวน แต่ก็อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างน่าทึ่ง นอกจากนี้ รสชาติของอาหารแต่ละชนิดยังอร่อยเป็นเลิศไม่แพ้อาหารในถิ่นอื่นๆ อาหารที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และร่ำลือขึ้นชื่อว่าอร่อย ถือเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่นเมืองเหนือ เช่น ลาบ แกงฮังเล น้ำพริกอ่อง แกงโฮะ ไส้อั่ว แคบหมู จิ๊นส้ม เป็นต้น

นอกจากการกินอาหารที่มีวิธีปรุงรสอร่อยถูกปาก และมีสรรพคุณต่อร่างกายแล้ว การกินอาหารยังต้องคำนึงถึงสภาวะร่างกายของแต่ละคนด้วย ตามศัพท์แพทย์แผนไทยแต่โบราณเรียกว่า การกินอาหารตามธาตุ ซึ่งหมายถึงคนแต่ละคนที่เกิดมามีธาตุประจำตัว หรือ ธาตุเจ้าเรือนแตกต่างกัน โดยจำแนกตามวัน เดือน ปี เกิด โดยแต่ละคนควรคำนึงถึงธาตุเจ้าเรือนของตนและทำความเข้าใจอาหารแต่ละชนิดว่าจะส่งผลต่อร่างกายที่มีธาตุประจำตนอย่างไรด้วย