อดุลย์ เหรัญญะ

สถาปนิกผู้สรรค์สร้างเพื่อแผ่นดินล้านนา

ประวัติส่วนตัว
"สง่า สงบ และเรียบง่าย มันเป็นคำตอบที่กระชับของความเป็นล้านนา"