ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมล้านนา

อดุลย์ เหรัญญะ
"...สง่า สงบ และเรียบง่าย มันเป็นคำตอบที่กระชับของความเป็นล้านนา..."
อดุลย์ เหรัญญะ
“ ...คาว่าพื้นถิ่นคือ วัฒนธรรมของการกิน การอยู่ ถ้าตามภาษา ชาวบ้านก็คือตั้งแต่ เกิดจนถึงตาย สิ่งนี้ แหละคือความเป็น พื้นถิ่นของผม...”
รุ่ง จันตาบุญ
รุ่ง จันตาบุญ
จุลทัศน์ กิติบุตร
“...สิ่งที่ผมทำตลอดคือ พยายามเอางาน สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ไปต่อยอด ไปสืบสาน สืบสานตามแนวความคิด ของผมนะ เพราะว่าก็คงมี การสืบสานหลายๆ เทรนด์ หลายๆ วิถี…”
จุลทัศน์ กิติบุตร