จุลทัศน์ กิติบุตร

สถาปนิกผู้ปลุกฟื้นจิตวิญญาณล้านนา

ประวัติส่วนตัว
“สิ่งที่ผมทำตลอดคือ พยายามเอางาน สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ไปต่อยอด ไปสืบสาน สืบสานตามแนวความคิด ของผมนะ เพราะว่าก็คงมี การสืบสานหลายๆ เทรนด์ หลายๆ วิถี”