Sign In
พระครูประภัศร์ธรรมรังษี (ครูบาจันทรังษี) : ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 8 ด้านล้านนาคดี
SEARCH
: พระครูประภัศร์ธรรมรังษี (ครูบาจันทรังษี)
: วัดกู่เต้า (เวฬุวนาราม) ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
:
ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์


หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา คลังศึกษา คณะกรรมการ องค์กร ต่างๆ ติดต่อเรา