เรือนเจ้าแม่ยอดคำ

บ้านเสานัก

บ้านพ่อค้าไม้ชาวพม่าบ้านป่าขาม

Copyright © 2014 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.