ผ้าจกยุคแรก

ลายกาฝากแดง

ลายเคี๊ยะ

ผ้าจกยุคกลาง

ซิ่นซิ่ว เคี๊ยะหัวเคี๊ยะท้าย(ซิ่ว คือ เขียว)

ซิ่นลายมุก

ผ้าจกยุคหลัง

ลายหงส์น้อย

ลายหงส์ทะลาม (หงส์ขนาดกลาง)

ลายหงส์ใหญ่ (หงส์ขนาดใหญ่)

ลายหงส์เครือ

ลายหงส์ขัง

ลายนกน้อย

ลายดอกสองขอ

ลายสี่ขอ

ลายงูเหลือม

ลายงูเหลือมสามตัว

ลายเก็ตถวาหรือประแจจีน

ลายเก็ตถวาในห้องแปดเหลี่ยม

Copyright © 2014 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.