องค์ประกอบของซิ่นตีนจกแม่แจ่ม

ลายหงส์ปล่อย

ลายเชียงแสนหลวง

ลายหละกอนหลวง

ลายนกนอนกุม

ลายนกกุม

ลายโกมหัวหมอน

ลายนาคกุม

ลายกูดขอเบ็ด

ลายเจียงแสนน้อย

ลายหละกอนก๋าง

ลายขันแอวอู

ลายหละกอนน้อย

ลายโกมฮูปนก

ลายหงส์บี้

ลายขันเสี้ยนสำ

ลายขันสามแอว

Copyright © 2014 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.