เรือนไทยวน แม่คำป้าย สูงศักดิ์ ที่บ้านปันเจิง ต.ช่อแฮ

เรือนไทยวนเมืองแพร่ ปู่กลิ้ง ย่าแปง บ้านทุ่งต้อม

Copyright © 2014 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.