โสะบ่าเฟือง (มะเฟือง)


มะเฟืองที่นิยมนำมาโสะ คือ มะเฟืองที่มีรสเปรี้ยว อาจโสะใส่น้ำปูด้วยก็ได้ หรือใส่เฉพาะปลาร้าก็ได้แล้วแต่ชอบ

วิธีทำ

วิธีทำ ล้างมะเฟือง ปอกเอาสันกลีบออก จากนั้นผ่าตามขวาง หรือผ่าเป็นกลีบตามยาวก็ได้ ใช้พริกแห้งหรือพริกสดโขลกกับกระเทียม ปลาร้า นำมะเฟืองที่ปอกไว้มาโสะ (โขลก) เบาๆ ให้เข้ากันกับเครื่องปรุง เติมน้ำปูหนึ่งช้อน โสะเบาๆ แล้วตักใส่จานรับประทานกับผักสด เช่น ใบชะพลู ตูน ถั่วฝักยาว ฯลฯ