ข้าวจี่


คำว่า “จี่” หมายถึง การนำไปเผาหรือปิ้งบนเตาไฟ (เตาถ่าน หรือ เตาเผาฟืน ไม่ใช่เตาแก๊สแบบปัจจุบัน) ข้าวที่นำมาจี่ก็เป็นข้าวที่เก็บเกี่ยวใหม่เช่นเดียวกับข้าวหลาม โดยนำข้าวที่นึ่งสุกแล้วมาปั้นเป็นก้อนกลม แล้วบีบให้แบนพอดี อาจคลุกด้วยไข่และเกลือ ก่อนนำไปปิ้งบนเตาถ่านร้อนๆ ต้องคอยพลิกมิให้ข้าวไหม้ แต่ให้ไข่ที่เคลือบสุกและข้าวพองแตกมีกลิ่นหอม คนล้านนาโบราณนิยมทำไปถวายพระหลังฤดูเก็บเกี่ยวเช่นเดียวกับการ “ทาน (ถวาย) ข้าวใหม่- ข้าวหลาม”