ข้าวหนุกงา


หมายถึง การนำข้าวใหม่นึ่งสุกมาคลุกกับงาขี้ม้อน ซึ่งเป็นงาพื้นบ้าน มีกลิ่นหอม โดยนำงามาโขลกใส่เกลือเล็กน้อยก่อนนำไปคลุกกับข้าวเหนียวสุกร้อนๆ ให้ทั่ว แล้วรับประทานได้ทันทีจะมีรสชาติอร่อย หากทิ้งไว้ให้ข้าวเย็น จะแข็งและเสียรสไป นอกจากนี้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีอาหารทานเล่นลักษณะคล้ายกับข้าวหนุกงา แต่เรียกตามภาษาถิ่นว่า “ข้าวปุ๊ก” เกิดจากการนำข้าวเหนียวนึ่งสุกมาตำในครกไม้ขนาดใหญ่ผสมกับงาและเกลือ ตำจนข้าวเหนียวติดกันเป็นก้อน แล้วนำมารับประทาน