ข้าวแคบ


หมายถึง การนำข้าวเหนียวมาตำจนละเอียดแล้วทำเป็นแผ่นวงกลมบางๆ โรยด้วยงาดำ นำไปตากแดดจนแห้งแล้วนำมาปิ้งไฟ หรือทอดในน้ำมันก็ได้ ข้าวจะพองเป็นแผ่นกรอบอร่อย ข้าวแคบจะมีสีขาว หรือสีนวล