ข้าวควบ


หมายถึง การนำข้าวจ้าวบดละเอียดนำมากวนไข่เป็ด คนเข้ากันใส่น้ำตาลปิ๊บหรือน้ำอ้อยให้ออกรสหวาน ต้มเคี่ยวให้เหนียว หยอดใส่พิมพ์วงไม้เป็นแผ่นใหญ่ นำไปตากแดด เมื่อแห้งแล้วนำมาทอดน้ำมันร้อนๆ อย่างเร็ว หรือปิ้งไฟร้อนๆ ต้องระวังไม่ให้แตก